Förbrukning av BetSil på betonggolv

Eftersom betong suger väldigt olika beroende på om det är nygjutet eller gammal betong, om betongen är glättad och väldigt tät eller väldigt porös så går det inte att säga exakt åtgång. Det kan varierar från 0,1liter/kvm till 0,4liter/kvm. Man skall ha i åtanke att all BetSil som du lägger på betonggolvet skall penetrera ner i betongen och att man skall spruta på i tunna lager. Om man tar för mycket finns risk att det blir vita kalkutfällningar (som kan tvättas bort).

Beräknad total åtgång för BetSil på betonggolv (två appliceringar)

 • Nygjuten slipad betong: 0,10 – 0,15 liter/kvm
 • Nygjuten betong med oslipad ”grov” yta: 0,15 – 0,25 liter/kvm
 • Gammal slipad betong: 0,15 – 0,25 liter/kvm
 • Gammal betong med grov yta: 0,20 – 0,30 liter/kvm
 • Gammal starkt sugande betong: 0,25 – 0,40 liter/kvm

Beräkningarna ovan är baserat på att BetSil appliceras med en lågtrycksspruta i två omgångar. Mellan 60 – 80% av den totala förbrukningen skall gå åt vid den första appliceringen.

Att hälla BetSil på ytan rekommenderas inte då detta kan ge överdosering och risk för utfällningar och vita fläckar.

Du lägger BetSil i två omgångar. Vid första applicering skall man redan efter ca 5 minuter se att ytan ”torkar”. Sker denna torkning snabbt kan man med fördel spray på lite mer på detta område vid den första eller andra appliceringen.  Torkningen, dvs absorberingen av BetSil kan variera mycket på samma golv. Skulle ytan fortfarande se blöt ut efter 20 minuter så kan man försöka borsta ut det blöta området. Borstningen kan även kombineras med att späda med vatten på ytan. När BetSil har torkat in i betongen, kan ta ca 2 timmar, sprayar du på ett tunt toppskydd på betongen.

Kalkylera mängd och pris

Här kan du snabbt och enkelt få en uppfattning om hur många kvadratmeter som BetSil täcker samt kostnaden för olika användningsområden. Klicka  i rullistan på antal kvadratmeter du tänker belägga. Priset för BetSil ser du under rullistan. Hamnar du mitt i mellan två angivna ytor, så måste du välja att beställa den större volymen BetSil.
Tänk på att betong skiljer sig åt och suger åt sig vätska på olika sätt. Så ta gärna till någon extra liter, beroende på hur porösa markstenen, takpannorna eller betonggolvet är.

Här är några tumregler för hur många kvadratmeter 1 liter BetSil räcker till på olika underlag. Åtgången är baserad på en standardbetong, tänk på att åtgången kommer att variera beroende på betongens täthet. För volymer över 40 liter gör en prisförfrågan för volymrabatt här.

Betonggolv och nylagd marksten.
0,2 l /m2 (1 l ca 5 m2)

Totalt:

Tvätt och försegling av befintliga takpannor och marksten.
 o,30 l / m2 (1 l ca 3 m2)

Totalt:

Här hittar du detaljerade lägganvisningar för betonggolv.

Förbrukning av BetSil på betonggolv

Eftersom betong suger väldigt olika beroende på om det är nygjutet eller gammal betong, om betongen är glättad och väldigt tät eller väldigt porös så går det inte att säga exakt åtgång. Det kan varierar från 0,1liter/kvm till 0,4liter/kvm. Man skall ha i åtanke att all BetSil som du lägger på betonggolvet skall penetrera ner i betongen och att man skall spruta på i tunna lager. Om man tar för mycket finns risk att det blir vita kalkutfällningar (som kan tvättas bort).

Beräknad åtgång betonggolv

 • Nygjuten slipad betong:
  0,10 – 0,15 liter/kvm

 • Nygjuten betong med oslipad ”grov” yta:
  0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal slipad betong:
  0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal betong med grov yta:
  0,20 – 0,30 liter/kvm

 • Gammal starkt sugande betong:
  0,25 – 0,40 liter/kvm

Beräkningarna ovan är baserat på att BetSil appliceras med en lågtrycksspruta i två omgångar. Mellan 60 – 80% av den totala förbrukningen skall gå åt vid den första appliceringen.

Att hälla BetSil på ytan rekommenderas inte då detta kan ge överdosering och risk för utfällningar och vita fläckar.

Du lägger BetSil i två omgångar. Vid första applicering skall man redan efter ca 5 minuter se att ytan ”torkar”. Sker denna torkning snabbt kan man med fördel spray på lite mer på detta område vid den första eller andra appliceringen.  Torkningen, dvs absorberingen av BetSil kan variera mycket på samma golv. Skulle ytan fortfarande se blöt ut efter 20 minuter så kan man försöka borsta ut det blöta området. Borstningen kan även kombineras med att späda med vatten på ytan. När BetSil har torkat in i betongen, kan ta ca 2 timmar, sprayar du på ett tunt toppskydd på betongen.

Förbrukning av BetSil på betonggolv

Eftersom betong suger väldigt olika beroende på om det är nygjutet eller gammal betong, om betongen är glättad och väldigt tät eller väldigt porös så går det inte att säga exakt åtgång. Det kan varierar från 0,1liter/kvm till 0,4liter/kvm. Man skall ha i åtanke att all BetSil som du lägger på betonggolvet skall penetrera ner i betongen och att man skall spruta på i tunna lager. Om man tar för mycket finns risk att det blir vita kalkutfällningar (som kan tvättas bort).

Beräknad åtgång betonggolv

 • Nygjuten slipad betong:
  0,10 – 0,15 liter/kvm

 • Nygjuten betong med oslipad ”grov” yta:
  0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal slipad betong:
  0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal betong med grov yta:
  0,20 – 0,30 liter/kvm

 • Gammal starkt sugande betong:
  0,25 – 0,40 liter/kvm

Beräkningarna ovan är baserat på att BetSil appliceras med en lågtrycksspruta i två omgångar. Mellan 60 – 80% av den totala förbrukningen skall gå åt vid den första appliceringen.

Att hälla BetSil på ytan rekommenderas inte då detta kan ge överdosering och risk för utfällningar och vita fläckar.

Du lägger BetSil i två omgångar. Vid första applicering skall man redan efter ca 5 minuter se att ytan ”torkar”. Sker denna torkning snabbt kan man med fördel spray på lite mer på detta område vid den första eller andra appliceringen.  Torkningen, dvs absorberingen av BetSil kan variera mycket på samma golv. Skulle ytan fortfarande se blöt ut efter 20 minuter så kan man försöka borsta ut det blöta området. Borstningen kan även kombineras med att späda med vatten på ytan. När BetSil har torkat in i betongen, kan ta ca 2 timmar, sprayar du på ett tunt toppskydd på betongen.

Här hittar du detaljerade lägganvisningar för betonggolv.