Så belägger du nylagd marksten med BetSil

Lägganvisning för nylagd marksten som inte hunnit bli påverkad av växtlighet som mossa och alger.

Beräkna den totala förbrukningen av BetSil på nylagd marksten till ca 0,25 l / m2. (två appliceringar)

  1. Använd sedvanlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar.
  2. Se till att markstenen är sopad och rengjord från grus och lösa föremål. Innan du börjar lägga BetSil, skak om dunken rejält.
  3. Skydda områden som inte skall behandlas typ nylagd asfalt, aluminium och glasytor.
  4. Sprid ett tunt jämt lager med BetSil över markstenen med hjälp av en lågtrycksspruta. (Ytan skall bli fuktig inte blöt/våt och BetSil skall sugas in i markstens porer.)
  5. När markstenen har torkat, lägg ytterliggare ett tunt lager BetSil. Nu kommer markstenen att suga åt sig mindre mängder av BetSil, så var försiktig.  Var noga med att all BetSil tas upp av markstenen, om så inte sker borsta ut den över en större yta.
  6. Dagen efter behandling spola av markstenen med vatten för att avlägsna eventuella kalkrester.
  7. Tänk på att BetSil skyddar själva markstenen. Var noga med att använda riktig fogsand mellan stenarna för att inte få växtlighet i fogarna. Kontrollera också att inte BetSil rinner ut på asfalt då det kan skapa vita avfällningar.